Naailes : een hesje voor mijn knuffelbeer.

We leerden een hesje naaien.  Gelukkig kwamen enkele mama’s en oma’s ons helpen, zodat iedereen een leuk vestje voor zijn knuffel kon maken.  Bedankt !!